Какво представлява Общата европейска езикова рамка? Тя описва по подробен начин какво трябва да научат изучаващите чужд език, за да използват езика за комуникация и какви умения трябва да развият, за да могат да общуват ефективно. Рамката също така определя нивото на владеене на даден език по шест степенна скала (от А1 за начинаещи до…