C2 Proficiency

Сертификат за владеене – Cambridge English: C2 Proficiency

Най-високото ниво на изпитите по общ английски на Университета Кеймбридж. Това е ценна квалификация за всеки, който иска да работи или учи в чужбина или да се развива професионално в сфери, в които се изискват езикови умения, включително бизнес, медицина, инженерни науки и много други. Издържалите изпита кандидати са достигнали ниво на владеене на езика подобно на нивото на образован англоговорящ. C2 Proficiency се признава от висши учебни заведения и работодатели от цял свят. Изпитът има пет модула: четене, писане, употреба на езика, слушане, говорене и съответства на нивото C2 (Mastery) от Общоевропейската езикова рамка. Продължителност на писмена част – приблизително 3 астрономически часа, устна – около 16 мин. Препоръчваме да се явите на изпит след успешно завършени 2 модула на обучение.

Регистрирай се за изпита C2 Proficiency.