Автор: Nicky

YLE

Изпити за най-малките – Young Learners English (YLE) YLE – Cambridge English: Pre A1 Starters Изпитът Pre A1 Starters е предназначен за най-малките ни ученици, на възраст 7-8 години. Това е първия тест за оценка на уменията им по английски език. Изпитът е разделен на 2 части – писмена и устна. Продължителността на писмената част…

Базов тест – Cambridge English: A2 Key Това ниво е показател за умения за писане и говорене, необходими при ежедневното общуване на начално ниво. KET дава възможност на кандидатите да демонстрират ниво на владеене на езика, необходимо за пътуване в страни, където се говори английски. KET има три модула: четене и писане, слушане, говорене, с…

Предварителен тест – Cambridge English: B1 Preliminary Подходящ е за хора, чиито езикови умения са практически приложими, включително за работа, обучение и социално общуване. B1 Preliminary е признат от много работодатели и образователни институции като доказателство за владеене на езика на средно ниво. Има три модула: четене и писане, слушане, говорене и съответства на ниво…

Първи сертификат – Cambridge English: B2 First Ако владеенето на езика ви е на ниво, достатъчно да се справяте в много всекидневни практически ситуации, включително бизнес и обучение, тогава B2 First е за вас. Изпитът се признава от много университети като доказателство за ниво на владеене на езика над средното. Ако искате да учите или…

Сертификат за напреднали – Cambridge English: C1 Advanced Това е изпит на високо ниво, който оценява умения за умело и свободно общуване на английски език и способност за справяне с повечето ситуации от ежедневието. Всички университети в Обединеното кралство и все по-голям брой университети в САЩ признават C1 Advanced, както и много работодатели по целия…

Сертификат за владеене – Cambridge English: C2 Proficiency Най-високото ниво на изпитите по общ английски на Университета Кеймбридж. Това е ценна квалификация за всеки, който иска да работи или учи в чужбина или да се развива професионално в сфери, в които се изискват езикови умения, включително бизнес, медицина, инженерни науки и много други. Издържалите изпита…

BEC

BEC (Business English Certificate): сертификати по бизнес английски, удостоверяващи възможностите на кандидатите да прилагат езика в ежедневна бизнес среда. Изпитът е разработен в три нива, всяко от които развива уменията на кандидатите по бизнес английски. • B1 Business Preliminary (BEC Preliminary) – първият от трите изпита по бизнес английски на Кеймбридж и отразява способността на…