BEC

BEC (Business English Certificate): сертификати по бизнес английски, удостоверяващи възможностите на кандидатите да прилагат езика в ежедневна бизнес среда.

Изпитът е разработен в три нива, всяко от които развива уменията на кандидатите по бизнес английски.
• B1 Business Preliminary (BEC Preliminary) – първият от трите изпита по бизнес английски на Кеймбридж и отразява способността на кандидатите за практическа комуникация в ежедневни бизнес ситуации. Сертификатът удостоверява средно (B1 – Intermediate) ниво на квалификация спрямо Общата европейска езикова рамка.
Изпитът се състои от три части – Четене и писане (продължителност 1 час и 30 минути), Слушане (продължителност 40 минути) и Говорене (продължителност 12 минути).
• B2 Business Vantage (BEC Vantage) – сертификат удостоверяващ високо средно (B2 – Upper-Intermediate) ниво на владеене на бизнес английски според Общата европейска езикова рамка. Притежателите на тази квалификация на Кеймбридж имат уменията необходими за работа в англоезична бизнес среда.
Изпитът се състои от четири части – Четене (продължителност 1 час), Писане (продължителност 45 минути), Слушане (продължителност 40 минути), Говорене (продължителност 14 минути).
• C1 Business Higher (BEC Higher) – квалификация, съответстваща на ниво Напреднал (C1 – Advanced) спрямо Общата европейска езикова рамка. Практичните умения, които квалификацията гарантира, позволяват ефективно общуване на високо ниво в международна бизнес обстановка.
Изпитът се състои от четири части – Четене (продължителност 1 час), Писане (продължителност 1 час и 10 минути), Слушане (продължителност 40 минути), Говорене (продължителност 16 минути).