C1 Advanced

Сертификат за напреднали – Cambridge English: C1 Advanced

Това е изпит на високо ниво, който оценява умения за умело и свободно общуване на английски език и способност за справяне с повечето ситуации от ежедневието. Всички университети в Обединеното кралство и все по-голям брой университети в САЩ признават C1 Advanced, както и много работодатели по целия свят. Изпитът има пет модула: четене, писане, употреба на езика, слушане, говорене и съответства на ниво С1 (Effective Proficiency) от Общоевропейската езикова рамка. Писмена част – приблизително 3 астрономически часа, устна – около 15 мин. Препоръчваме да се явите на изпит след успешно завършени 2 модула на обучение.

Регистрирай се за изпита C1 Advanced.