B2 First

Първи сертификат – Cambridge English: B2 First

Ако владеенето на езика ви е на ниво, достатъчно да се справяте в много всекидневни практически ситуации, включително бизнес и обучение, тогава B2 First е за вас. Изпитът се признава от много университети като доказателство за ниво на владеене на езика над средното. Ако искате да учите или да работите в чужбина или да сте в международния бизнес, B2 First ще бъде важно предимство за вас. Изпитът има пет модула: четене, писане, употреба на езика, слушане, говорене и съответства на ниво B2 (Vantage) от Общоевропейската езикова рамка. Писмената част е с продължителност малко над 2.30 ч., устната – 14-15 мин. Препоръчваме да се направи след завършен курс на обучение, ниво B2.

Регистрирай се за изпита B2 First.