YLE

Изпити за най-малките – Young Learners English (YLE)

YLE – Cambridge English: Pre A1 Starters

Изпитът Pre A1 Starters е предназначен за най-малките ни ученици, на възраст 7-8 години. Това е първия тест за оценка на уменията им по английски език. Изпитът е разделен на 2 части – писмена и устна. Продължителността на писмената част е 40 мин (с кратка почивка преди компонента Четене), а на устната – 3-5 мин. Успехът от изпита се измерва с определен брой щитове с емблемата на Кеймбридж и реално всички деца го преминават. По този начин се създава позитивно отношение у децата и се елиминира стреса от явяване на тест.

YLE – Cambridge English: A1 Movers

Изпитът A1 Movers е прездназначен за ученици на възраст 8-10 години. Състои се от писмена и устна оценка на знанията, а продължителността на двете е съответно 55 мин. (с кратка почивка преди компонента Четене) и 5-7 мин. Успехът от изпита се измерва с определен брой щитове с емблемата на Кеймбридж и реално всички деца го преминават. По този начин се създава позитивно отношение у децата и се елиминира стреса от явяване на тест.

YLE – Cambridge English: A2 Flyers

Изпитът A2 Flyers се препоръчва след ниво BS, когато децата са на 10-12 години. Писмената част е с продължителност от 65 мин. (преди компонента Четене имат кратка почивка), а устната в рамките на 7-9 мин. Успехът от изпита се измерва с определен брой щитове с емблемата на Кеймбридж и реално всички деца го преминават. По този начин се създава позитивно отношение у децата и се елиминира стреса от явяване на тест.

Регистрирай се за изпита YLE.