Европейска езикова рамка

Какво представлява Общата европейска езикова рамка?

Тя описва по подробен начин какво трябва да научат изучаващите чужд език, за да използват езика за комуникация и какви умения трябва да развият, за да могат да общуват ефективно.

Рамката също така определя нивото на владеене на даден език по шест степенна скала (от А1 за начинаещи до C2 за перфектно владеещите езика), което позволява на обучаващите се да оценяват лесно прогреса си на всеки един етап от ученето.

Повече информация за различните нива по Европейската езикова рамка можете да видите ТУК.

Как се съпоставят изпитите на Кеймбридж с Общата европейска езикова рамка е показано в таблицата.