A2 KEY

Базов тест – Cambridge English: A2 Key

Това ниво е показател за умения за писане и говорене, необходими при ежедневното общуване на начално ниво. KET дава възможност на кандидатите да демонстрират ниво на владеене на езика, необходимо за пътуване в страни, където се говори английски. KET има три модула: четене и писане, слушане, говорене, с продължителност на писмената част – 80 мин, а на устната 8-10 мин. KET съответства на ниво А2 (Waystage) от Общоевропейската езикова рамка.

Регистрирай се за изпита A2 Key.