B1 Preliminary

Предварителен тест – Cambridge English: B1 Preliminary

Подходящ е за хора, чиито езикови умения са практически приложими, включително за работа, обучение и социално общуване. B1 Preliminary е признат от много работодатели и образователни институции като доказателство за владеене на езика на средно ниво. Има три модула: четене и писане, слушане, говорене и съответства на ниво B1 (Threshold) от Общоевропейската езикова рамка. Продължителност на писмена част – 120 мин, устна – 10-12 мин.

Регистрирай се за изпита B1 Preliminary.